Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen

Vanliga frågor

Vilka barn får ta del av insatsen?

De barn som fyller 8 månader när insatsen börjar. Insatserna följer sedan barnet. De barnen som fått Knacka på vid 8 månader får bokgåva vid 18 månader.

 

Vem har bekostat gåvoböckerna?

Regionbiblioteket har bekostat det först årets 8-månadersbok. Därefter finns finansiering inom hälso- sjukvården både i Blekinge och Kronoberg fram till sommaren 2019. Vi hoppas på en långsiktig finansiering från Hälso- sjukvård för Knacka på.

Bokgåvan vid 18 månader bekostas av folkbiblioteken i kommunerna. I flera kommuner finns dessutom fler gåvoböcker vid andra åldrar.

 

I Bokstartsprojekten runt om i Sverige går biblioteket hem till familjerna, varför gör man inte det i Språkstegen?

Det är en mycket kostsam verksamhet. Barnhälsovården har redan kontakt med familjen känner till språk och särskilda behov. Genom utbildning av BHV-personal tror vi att vi kostnadseffektivt kan ge språkutvecklande insatser till alla barn och stöd till föräldrarna genom befintliga strukturer. Vi är ödmjuka och låter tiden utvisa och är beredda att ompröva. Dessutom vill vi ha kvar utrymme för riktade insatser mot särskilda grupper när de universiella insatserna är implementerade.

 

Vem har bestämt detta?

Många. För det är så samhället fungerar. Folkhälsotjänstemän och -politiker, bibliotekschefer, barnhälsovårdsöverläkare, kulturpolitiker, chefer i primärvården, regionbibliotekarien, kulturchefer, bibliotekspersonal, logopeder och barnhälsovårdspersonal har tillsammans varit involverade i beslutsprocessen.

 

Varifrån kommer inspirationen?

Vi har sneglat mycket på andra regioner i Sverige tex Halland och Uppsala men anpassat efter hur våra förutsättningar och behov ser ut i våra två län. Dessutom finns det många intressanta liknande arbetssätt runt om i världen. Titta gärna under fliken Bokstart i andra länder.