Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen

Tidslinje

2019
Introduktion för nyanställda inom BHV i Blekinge och Kronoberg
Blir beviljade 1,3 milj för år tre i Bokstart
Fortbildning för bibliotekspersonal (nyanställda, filialpersonal och andra som arbetar lite eller är ovana att arbeta med Språkstegen)
Workshop inför ansökan år tre med bred inbjudan. 50 personer i olika yrken jobbar fram underlag inför arbetet med barn och familjer med särkskilda behov och kompetenser
Uppstart följeforskning BHS, folkbiblioteken och Språkstegen
Nätverksträff med bibliotekspersonal
Chefsmöte om Språkstegen och förskolan
En dag om Språkstegen, första tvärprofessionella utbildningsdagen. 120 pers i Växjö
Lansering av egenproducerat föräldragruppsmaterial
En delegation från Språkstegen åker till Dela-dagarna, Kulturrådets första stora Bokstartskonferens i Sthlm
Mer än hälften av kommunerna har lokala Språkstegennätverk
 

November 2018
Implementering 18-månadersinsatsen i Kronoberg
Internat för barnbibliotekspersonal m utbildning och erfarenhetsutbyte
Tredje pris i Region Kronobergs kvalitetstävling
Blivit beviljade 1,3 milj för år två i Bokstart

Augusti 2018
Implementering 18-månadersinsatsen i Blekinge

vt 2018
Styrgrupp Språkstegen, styrgrupp bibliotekschefer, referensgrupp bibliotekspersonal startar upp med löpande möten

Januari 2018
Implementering 8-månadersinsatsen i Kronoberg
 

December 2017
Utbildning alla barnhälsovårdssjuksköterskor i Kronoberg

December 2017
Utbildning och samråd barnbibliotekspersonal  i Blekinge och Kronoberg 

November 2017
Magisteruppsatsen Att underlätta tidig språkutveckling: Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenhet av att delta i Språkstegen vid åttamånadersbesöket (Diva portal, öppnas i nytt fönster) av distrikssköteskestudenterna Glenda Lavesson och Nathalie Ramirez, vid BlekingeTekniska Högskola är färdig. 

November 2017
Blivit beviljade 1,3 miljoner i projektbidrag från Statens Kulturråd/ Bokstart för perioden 1 dec 2017- 30 nov 2018.

November 2017
Information och samråd planeringsdirektör och utvecklingsdirektör Landstinget Blekinge

November 2017
Information och samråd verksamhetschefer vårdcentralerna i Kronoberg

Oktober 2017
Leg psykolog Emma Bergström påbörjar sin doktorandtjänst vid Linneuniversitetet för att bla beforska Språkstegen

September 2017
Implementering 8-månadersinsatsen i Blekinge

September 2017
Söker projektmeddel från Kulturrådet/ Bokstart

September 2017
Information och samråd bibliotekschefer Blekinge och Kronoberg

Augusti 2017 
Information och samråd med kommunernas folkhälsosamordnare i Kronoberg

Augusti 2017
Skriver samarbetsavtal med Region Jönköping/ Språklust kring användning av material 

Augusti-November 2017
Distriktssjuksköterskestudenter skriver magisteruppsats om insatsen vid 8 månader ur BHV-sjuksköterskornas perspektiv

Mars-Maj 2017
Utbildning för all barnhälsovårdspersonal i Blekinge

April 2017
Information och samråd Folkhälsoberedningen Region Kronoberg

Mars 2017
Uppföljning, utvärdering, samråd pilotprojektet

Februari 2017
Utbildning och samråd barnbibliotekspersonal Kronoberg

 

December 2016
Utbildning och samråd barnbibliotekspersonal Blekinge

December 2016
Utbildning och samråd bibliotekschefer Blekinge och Kronoberg

September 2016
Utbildning av BHVsjuksköterskor och socialrådgivare i pilotprojektet

Februari-Maj 2016
Kartläggning av samarbete mellan bibliotek och barnhälsovård (kvantitet, attityder, behov, gåvoböcker mm) genom enkät till alla BHV-sjuksköterskor samt alla huvudansvarig per biblioteksorganisation

Vår 2016 
Arbetsgruppen börjar med regelbundna möten och träffar

Höst 2015
Första möte mellan barnhälsovård, regionbibliotek och folkhälsa