Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen

Vår idé

Barnhälsovården når alla barn och familjer och har kunskap om varje unik familj.

Förskolan når nästan alla barn och familjer och har en nära kontakt med familjen under en längre tid.

Logopeder har kunskap om barns språkutveckling men har sällan utrymme att arbeta främjande. Vi sprider deras kunskap till BHV- och bibliotekspersonal som arbetar främjande.

Biblioteket har kunskap om läsning som praktik, har en barnvänlig tillgänglig plats för alla med böcker för varje barns behov.

Vi vill tillsammans bygga hållbara strukturer för små barns språkutveckling i alla kommuner i Blekinge och Kronoberg.

Vi vill ge regionalt stöd genom utbildning, material och handledning till dem som möter barnen och deras föräldrar.

Vi vill genom ömsesidig samverkan nyttja kompetenserna på bästa sätt.

Det här gör vi/ ska vi göra för att arbeta med läs- och språkfrämjande i våra län:

  • Alla barn får boken Knacka på vid 8-månader av barnhälsovården vid hembesök. Dialogläsning med barnet, information, motivation och riktad inbjudan till det lokala biblioteket. Boken är en gåva från barnhälsovården.
  • Bibliotekspersonal och BHV-sjuksköterska medverkar tillsammans i alla föräldragrupper vid ett särskilt tillfälle om språkutveckling, läsning, böcker och bibliotek.
  • Bibliotek i alla kommuner erbjuder öppna program för 0-3 år.
  • Alla barn får vid 18-månadersbesöket på BVC ett individanpassat samtal kring läsning och språkutveckling. Dialogläsning med barnet och presentkort på samma bok delas ut. Boken är en gåva från biblioteket där den hämtas.
  • Lokal samverkan mellan professioner i lokala Språkstegennätverk.
  • Bibliotek och förskola samverkar i unika lokala insatser inom ramen för föräldrastöd, språkutveckling, 0-3 år och läsning.
  • BHV och Bibliotek arbetar tillsammans med läsfrämjande väntrum på BVC.
  • På de orter där familjecentraler finns arbetar även dessa tillsammans med de andra huvudmännen.
  • Regelbunden utbildning för personal som arbetar med Språkstegen.
  • Gemsamt material och övrig kommunikation.
E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/tbnfodbi/domains/sprakstegen.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory