Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen

Pilotprojekt

I Arabyområdet i Växjö finns ett utökat hembesöksprogram inom barnhälsovården. Sedan hösten 2016 har vi där haft möjlighet att prova Språkstegenmodellen ca ett år före den implementeras i våra två län.

Arabyområdet I Växjö ingår sedan 2012 i en satsning för att minska utanförskapet i femton utvalda stadsdelar i Sverige. Araby beskrivs som ett område med låg sysselsättningsgrad, hög andel människor med långvarigt försörjningsstöd, hög andel unga som varken jobbar eller studerar, låg andel elever med gymnasiebehörighet, hög andel brott och en hög andel invånare som upplever otrygghet i sin boendemiljö. Polisen klassar Arabyområdet som ett av 15 områden i Sverige som är särskilt utsatt vad gäller allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer.

Mot bakgrund av att detta påbörjades 2016 arbete med att införa ett utökat barnhälsovårdsprogram på Araby för att ge både föräldrar och barn ett ökat stöd och för att främja hälsa och utveckling. Det nya arbetssättet innebär bl.a. gemensamma hembesök av BHV-sjuksköterska och socialrådgivare. Arbetet innebär en förstärkning av ordinarie verksamhet. Det nya arbetssättet innebär att alla förstagångsföräldrar eller familjer med första barnet fött i Sverige erbjuds 5 hembesök under barnets första 15 månader.

Som en liten del i det utökade hembesöksprogrammet ville vi prova att ge barnet en bokgåva samt att personalen dialogläser med barnet vid ordinarie hembesök vid 8 månaders ålder. Målet var att stimulera föräldrar att tidigt börja använda böcker i samspel med sina barn för att främja barnets utveckling. Hembesök med bokgåva och dialogläsning i Arabyområdet infördes därför hösten 2016 till alla barn som ingår i det utökade barnhälsovårdsprogrammet.

För att personalen skulle få en ökad kunskap om läsningens effekter och olika viktiga beståndsdelar i läsning för det lilla barnet erbjöds utbildning på tre timmar till personal från både barnhälsovården och socialtjänsten inför starten. Målet med utbildningen var att ge personalen bättre förutsättningar för att stimulera föräldrar att tidigt börja läsa och samspela med sina små barn med stöd av en bok. Samverkan med Växjö stadsbibliotek inleddes och information om vad biblioteket kan erbjuda små barn ges i samband med hembesöket. Växjö stadsbibliotek har under det första året bidragit med 8-månadersbok och sedan som i Språkstegenmodellen med bokgåvan vid 18 månader.

Erfarenheter som framkommit sedan start:

  • flera familjer saknar barnböcker i hemmet, bokgåvan är ibland den enda bok barnet har tillgång till.
  • Många föräldrar har inte tänkt på att man kan börja läsa för ett barn redan vid 8 månaders ålder.
  • Pappor inkluderas och görs delaktiga och ses som en viktig resurs för sitt barn.
  • BHV-sjuksköterska och socialrådgivare har under perioden blivit positivare till dialogläsning som metod och flera har börjat använda dialogläsning och litteratur i samtal med barn och familjer i andra delar av sina yrkespraktiker.

De första barnen som ingick i pilotprojektet har nu hunnit fylla 18-månader. Då följer BHV-sjuksköterskan upp språk, läsning och möjligheten till biblioteksbesök, ger råd och stimulerar föräldrarna att fortsätta läsa tillsammans med sitt barn. Barnet får ett presentkort på samma bok som BHV-sjuksköterskan använt vid besöket som familjen hämtar på biblioteket. Biblioteket arbetar med bemötande och statistikinsamling. Denna insats har ännu inte utvärderats.

Medverkande i pilotprojektet är Växjö stadsbibliotek samt BVC Dalbo i Växjö. Under 2017 har samma modell börjat användas på barnvårdcentralen i Lammhult.