Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen

Material

Här beskriver vi material och bilder du som arbetar med Språkstegen kan använda. Visst material är fritt tillgängligt och återfinns på sidan under respektive rubrik. Annat material är upphovsskyddat och kan hämtas via inloggning eller fås skickat digitalt. Kontakta kontaktpersonen för din profession för mer information.

Grafisk formgivning: Fredrika Form & illustration

Språkstegensymbol

Denna symbol ska i första hand används i färg och vid behov i svart-vit. Symbolen skapar igenkänning och förtroende och knyter samman det samverkansparterna gör i språkstegenarbetet. Symbolen får användas av alla samverkansparter i Blekinge Kronoberg; barnhälsovård, folkbibliotek, folkhälsa, logopedi, regionbibliotek samt av våra huvudmän. Symbolen får inte beskäras eller förvanskas på annat sätt. Symbolen får endast användas för att beskriva, bjuda in till, eller informera om det som sker i vårt gemensamma arbete, d v s språkstimulerande aktiviteter och insatser som riktar sig till 0-3-åringar i Blekinge och Kronoberg.

Bilder

De bilder Språkstegen tagit fram får användas av alla samverkansparter i Språkstegen i Blekinge Kronoberg; barnhälsovård, folkbibliotek, folkhälsa, logopedi, regionbibliotek samt av våra huvudmän. Bilderna får inte beskäras eller förvanskas på annat sätt. Bilderna får endast användas för att beskriva, bjuda in till, eller informera om det som sker i vårt gemensamma arbete, d v s språkstimulerande aktiviteter och insatser som riktar sig till 0-3-åringar i Blekinge och Kronoberg. Genom ett Samarbetsavtal äger även Språklust, Region Jönköping rätten att använda Språkstegens bilder.

Broschyrmaterial

Läs tillsammans-Språkstegen (pdf-fil 1402 kB öppnas i ny flik)  handlar om hur du läser tillsammans med ett litet barn. Broschyren är framtagen av logopeder i Region Jönköping och baserad på forskning. Genom ett samarbetsavtal med Region Jönköping har Språkstegen gjort en egen upplaga av broschyren. Broschyren delas/ ska delas ut till alla familjer vid 8 månader.

Foldern finns på 1177.se på ytterligare 8 språk (arabiska, dari, engelska, farsi,somaliska, thailändska,tigrinja och vietnamesiska) i Region Jönköpings version är fri att skriva ut och använda .
Folder Språklust- Läs tillsammans, 1177 Jönköpings webbplats.

Broschyr-Välkommen till biblioteket (pdf-fil 682 kB öppnas i ny flik)  finns för folkbiblioteken i Språkstegenarbetet även som en skrivbar fil. Varje kommun eller bibliotek gör och uppdaterar sin specifika version av broschyren genom att fylla i arrangemang, kontaktuppgifter, logotype(er) och skriver ut eller trycker och förmedlar till BHV.  Broschyren uppdateras minst en gång per termin av biblioteket och delas ut av BHV vid både 8 och 18 månader. Broschyren används även på andra sätt för att marknadsföra biblioteket. Till broschyren finns även en lathund för biblioteken om hur man använder den skrivbara wordfilen.