Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen

Bokrecept

Bokrecept finns ännu endast i Blekinge och har funnits längre än Språkstegen. Genom Språkstegen har samarbetet fördjupats och förnyats. Eftersom bokrecept som insats berör föräldrastöd, barns språkutveckling och läsning var det naturligt att inkorperera insatsen i Språkstegen.

Så går det till
Bokrecepten är ett samarbete mellan logopedmottagningen och biblioteken i Blekinge.

När barnets språkliga förmåga utretts hos logopeden kan familjen få ett bokrecept där böcker av olika slag rekommenderas. Det kan vara allt ifrån böcker med tecken som stöd och vardagliga händelser, till böcker där specifika grammatiska begrepp och/eller språkljud förekommer ofta. Genom att läsa de utvalda böckerna tillsammans med barnet kan föräldrarna stimulera de språkliga områden som barnet behöver extra hjälp med.

Bokrecepten är en av flera insatser/åtgärder som kan rekommenderas när barnet har språkliga svårigheter. Böckerna lånas på biblioteken och plockas fram av bibliotekpersonal. Bibliotekspersonalen lägger till lokala ämnesord i katalogen vid inköp av nya titlar för att hitta relevanta böcker när familjen kommer med receptet.

För mer information kontakta:
Ann-Sofie Viberg André,
Leg logoped, Logopedmottagningen Karlskrona, Region Blekinge
ann-sofie.viberg_andre@regionblekinge.se