Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen

alt=

Om Språkstegen

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Det är också ett unikt samarbete mellan olika professioner,  organisationer och politikområden på både lokal och regional nivå. Vi arbetar alla tillsammans för att stärka språk och identitet och främja läsning för barn 0 - 3 år. I dagsläget är det barnhälsovård, bibliotek och logopedi som samverkar. Forskning från olika delar av världen visar samstämmigt att tidiga insatser kring språk och läsning riktade till vuxna i det lilla barnets närhet ger goda resultat hos barn i alla samhällsgrupper.

Startskottet för arbetet var ett uppdrag från Folkhälsan i Kronoberg att arbeta utifrån ett nytt målområde om ökad samverkan mellan bibliotek och BVC, logopedmottagning och förskola för att stärka språkutveckling, läsande och läsförståelse. Tillsammans åkte utvecklare från bibliotek och barnhälsovård samt logopeder från både Blekinge och Kronoberg på en nationell konferens i Halland i ämnet.
Sedan dess, våren 2016, har vi utgjort en arbetsgrupp och fått mandat från våra respektive organisationer att driva utvecklingsarbetet. Samtidigt sker en nationell satsning, Bokstart från vilken vi hämtat inspiration och kunskap.

Den 17 november 2017 fick vi glädjande besked om att Språkstegen har blivit beviljad projektbidrag för projektår ett 1 dec-30 november) från Kulturrådet. För år två har vi fått 1,3 miljoner och är nu det projekt i Sverige som fått störst projektbidrag. Detta gör att vi kan fördjupa och utvidga arbetet kring Små barns språkutveckling.