Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen

Bokstart Sverige

Bokstart är en svensk nationella satsning som riktar sig till 0-3åringar och deras vuxna. Förutom barnhälsovård, bibliotek och logopedi inbegriper satsningen även förskolan.
Bokstart har sitt hem hos den nationella myndigheten Kulturrådet. Sedan 2015 har det funnits Kulturrådsstödda pilotprojekt i olika delar av Sverige. I dessa har bibliotekspersonal gjort hembesök hos familjerna och delat ut fyra bokpaket, information och samtalat om läsning och språkstimulans. I och med regeringens regleringsbrev 2017 utvidgades uppdraget från avgränsade pilotprojekt till hela riket. Under en treårsperiod finns det avsatta medel (språknät och projekt) att söka för för både regionala och lokala intitiativ med möjlighet att anpassa insatserna efter lokala föreutsättningar.

Språkstegen skickade i september in en projektmeddelsansökan och i november fick vi besked att vi får 1,3 miljoner till vårt utvecklingsarbete. Huvudsökande var Biblioteksutveckling och dess administrativa huvudman Region Blekinge som därför förfogar över projketbidraget.

Länktips
Nedan har vi samlat länkar från Kulturrådet med material och information för både förmedlare och familjer om Bokstart och små barns språkutveckling:

Information om det nationella projektet Bokstart på Kulturrådets webbplats.

Samlade boktips för barn i åldern 6 månader till 3 år på Kulturrådets webbplats.. Boktipsen finns även som utskriftsbar folder.

Information om appen "Läs högt" på Kulturrådets webbplats. 
Läs Högt är konstnadsfri app som tagits fram av Kulturrådet och som innehåller högläsningstips för små barn samt vertyg för att dela med sig av sina bästa högläsningsstips på sociala medier.

Föräldragudie är ett informationsblad om små barns språkutveckling på Kulturrådets webbplats. Föräldraguiden finns tillgänglig på 25 olika språk.

Information om Kulturrådets pilotprojekt hembesök på Kulturrådets webbplats

På uppdrag av Kulturrådet har logopeden Astrid Frylmark tagit fram kunskapsundelaget Att bygga ett språk - om språkutveckling 0-4 år (pdf-fil 319 kB, öppnas i ny flik)  för den nationella satsningen Bokstart i Sverige. 

Information om kriterier och hur man söker Bokstart-bidrag till projekt och språknätverk på Kulturrådets webbplats.