Aktuellt

width=

18 Maj, 2020

› Prova och testa nytt

Att det kontinuerligt finns språkutvecklande och läsfrämjande program som arrangeras av folkbiblioteket för 0-3-åringar, med ett lågt insteg, är en av grundpelarna i Språkstegen Förutom programmen med bibliotekspersonal finns också programpunkter med professionella kulturskapare. Men vad händer nu med programpunkterna när vi ska tänka på att minska smittspridning av covid? Här kommer ett exempel från Karlskrona.

två följeforskare i samtal med Kulturrådet width=

8 April, 2020

› Delrapport följeforskning bibliotek

Läs delrapporten av följeforskarna vid Bibliotekshögskolan som undersöker vad som sker lokalt på biblioteken i Språkstegen.

width=

17 Februari, 2020

› Sluta gissa börja fråga

Brukarinvolvering eller "design thinking". Kanske har du aldrig hört orden. Men säkert barnrättskonventionens §12; att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Men hur kan man göra för att lyssna in barn, familjer i sin verksamhet och sina insatser.