Aktuellt

width=

16 November, 2018

› Föräldragruppsmaterial

Just nu testas en pilotupplaga av ett föräldragruppsmaterialet i flera av våra kommuner. Materialet blir färdigt under våren 2019.

29 Oktober, 2018

› Skriv in i kalendern - Växjö 10 april!

Vi välkomnar alla som arbetar med Språkstegen till vår tvärprofessionella heldag!

4 Oktober, 2018

› Bokmässan, check på den!

Bokmässan i Göteborg är en fantastisk mötesplats och ett kunskapstorg kring böcker, läsning, bibliotek, lärande, demokrati, språk, skrivande och mer därtill. Sara berättar om vad hon hade för sig där i förra veckan.