Aktuellt

width=

16 Mars, 2018

› Bokstart har en ny webb

Bokstart, den nationella satsningen som vi får projektmedel från, har en ny webb.

14 Februari, 2018

› Doktorand ska forska om Språkstegen och dialogläsning

Emma Bergström är leg. psykolog och har jobbat kliniskt med barn och föräldrar. Hon har länge haft ett stort intresse för just små barns språkutveckling och hur den hänger ihop med till exempel anknytning, samspel och positiv feedback. Sedan i oktober är Emma doktorand vid institutionen för psykologi, fakulteten för hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitet i Växjö.

8 Februari, 2018

› Att hitta rätt person/er att samverka med

Genom Språkstegen har många nya initiativ tagits till lokal samverkan.